Wat is GARDEN?

Guides on Archives regarding Environmental History in Belgium, 18th-20th century

Guide des Archives relatives à l’Histoire de l’Environnement en Belgique, 18e-20e siècle

Gids van de Archieven met betrekking tot de Ecologische Geschiedenis in België, 18de –20ste eeuw

 

Het onderzoeksthema van Garden is de geschiedenis van de ecologie, en in het bijzonder het heuristische onderzoek naar de archiefvormers en hun archieven in de openbare archiefinstellingen in België, als bron voor diepgaand en voortgezet onderzoek in de ecologische geschiedenis.

Dit project is een samenwerking van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, en de universitaire faculteiten van Namen, met de ondersteuning van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Federaal Wetenschapsbeleid.

Het project is gestart op 1 augustus 2011 en loopt tot 1 augustus 2013, onder leiding van Laurent Honnoré, Dr. hedendaagse geschiedenis en Diensthoofd van het Rijksarchief Bergen en Isabelle Parmentier, prof. Dr. moderne geschiedenis aan de Universitaire Faculteiten van Namen en voorzitster van de onderzoeksgroep PolleN (Pôle de l’histoire environementale de l’Université de Namur).

Het project wordt uitgevoerd door twee onderzoekers,  Kevin Troch (Rijksarchief Bergen) en Danielle Caluwé (Rijksarchief Leuven).

De geschiedenis van het leefmilieu kent een sterke groei in de Belgische historiografie. Er wordt fundamenteel onderzoek verricht aan de universiteiten (master thesissen, doctoraal, historisch en natuurwetenschappelijk onderzoek) en ook het toegepaste ecologische onderzoek is in opgang (zoals het historische onderzoek naar bodemvervuiling met het oog op hun sanering).

Het GARDEN- project, gericht op de publicatie van een gids van de ecologische institutionele bronnen, zal een onmisbaar instrument vormen voor het thematische historische ecologische onderzoek. Immers, via gedetailleerde beschrijvingen, wordt een overzicht geboden van de publiekrechterlijke archieffondsen bruikbaar voor multidisciplinair ecologisch onderzoek.

De gids zal op een overzichtelijke manier de ruime verzameling overheidsarchieven, (federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke) ontsluiten, bewaard in het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provincies evenals de archieffondsen van de overige openbare instellingen (musea, federale wetenschappelijke instellingen, rijksuniversiteiten) en zal de onderzoeker tal van mogelijke onderzoekspistes en –strategieën aanbieden.

 

U kunt ook volg ons op Twitter op dit adres: https://twitter.com/GARDENarchives

Bezoek onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/GuideGARDEN

Danielle Caluwé en Kevin Troch

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search